Gana Kita!

Gana Kita! (Tagumpay Tayo! / Victory!)

Ang Gana Kita! (Tagumpay Tayo!) ay isang dokumentaryo tungkol Sa tagumpay ng Bayan Muna sa Bikol. Ipinapakita sa Gana Kita! ang mga pampulitika at pang-ekonomyang tagumpay na nakamit ng mamamayan sa rehiyon at kung paano nila isinapuso ang pagsusulong sa pulitikang dala ng Bayan Muna – ang pulitika ng pagbabago.

Gana Kita! (Victory!) is a documentary about Bayan Muna’s victory in the Bicol Region. Gana Kita! showcases the political and economic victories of the people in the region and their whole-hearted struggle in advocating the politics of Bayan Muna – the politics of change.

Date Released: January 2004
Running Time: 48 mins 31 sec
Video File Format: MPEG1 VCD

Download Files (6) Click to Download

Gana_Kita.part1.rar (80 MB)
Gana_Kita.part2.rar (80 MB)
Gana_Kita.part3.rar (80 MB)
Gana_Kita.part4.rar (80 MB)
Gana_Kita.part5.rar (80 MB)
Gana_Kita.part6.rar (54 MB)

Important Note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: