Hustisya!

June 24, 2007

Hustisya! (Justice!)

Ang Hustisya! ay isang pagsisiyasat sa mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa rehiyong Bikol. Ang kaso ng pagpaslang kay Pastor Isaias Sta. Rosa ng mga elemento ng 9th Military Intelligence Batalion Philippine Army ay isa sa mga kasong tinutukan ng dokumentaryo. Mapapanood sa Hustisya! ang di-magagaping diwa ng mamamayang Bikolano na ipagtanggol ang karapatan at kabuhayan sa kabila ng kaliwa’t kanang pandarahas ng mga pwersa ng gubyerno.

Hustisya! (Justice!) investigates the series of human rights violations of the Macapagal-Arroyo regime in the Bicol region. One of the cases highlighted by the documentary is the murder of Pastor Isaias Sta. Rosa by elements of the 9th Military Intelligence Batalion of the Philippine Army. Hustisya! shows the resoluteness of the people in their struggle to defend their rights and livelihood amidst the violence perpetrated by government forces.

Date Released: October 2006
Running Time: approximately 30 mins
Video File Format: MPEG1 VCD
With English Subtitles

Watch in YouTube [part1] [part2] [part3] [part4]

Download Files (5) Click to Download

Hustisya_English_Subtitles_VCD.part1.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part2.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part3.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part4.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part5.rar (38 MB)

Important note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website

Advertisements

Rebyu ng Hustisya ng Bikol Xpress

June 20, 2007

Matindi pa sa kathang-isip
ni Risa Jopson

Rebyu ng Hustisya ng Bikol Xpress
at Sulo ng Bagong Pulitika ng Southern Tagalog Exposure

basahin sa www.pinoyweekly.org

Mga piraso ng totoong buhay ang pelikulang dokumentaryo. Sa kalagayang karaniwan na ang pulitikal na pamamaslang at panunupil, inanak ang mga dokumentaryo tungkol dito.

Handog ng Cinekatipunan, programang libreng sine ng Mag:net bar at café sa Katipunan Avenue, ang pili at bihirang makitang mga alternatibo at art film. Nahila ng Mag:net ang mga mahilig sa pelikula, artista, aktibista, estudyante, at guro noong Hunyo 12, Araw ng Kalayaan. Dinagsa ang dalawang pelikulang mula sa Timog Luson: Hustisya ng Bikol Xpress at Sulo ng Bagong Pulitika ng Southern Tagalog Exposure.

Kaibigan ng mga pesante sa Bicol si Pastor Isaias Sta. Rosa na dinukot at pinatay ng mga militar. Ito ang kuwento ng Hustisya, na naglahad ng talang 770 paglabag sa karapatang tao sa Bikol, buhat nang maupo si Gloria Macapagal-Arroyo sa Malakanyang.

Hindi madaling titigan ang mga larawan ng bayolenteng pinatay: wasak na bungo, babaeng tinilad-tilad, batang pinaulanan ng bala, asawang pinugutan ng ulo. Trenta minutos lang ang pelikula, pero nakakaumay ang pagbibilang sa maraming biktima. Dahil totoong tao, asawa, tatay, anak, at hindi mga aktor sa pelikula, hindi komportable ang pagtatantos sa estadistika.

Kilusang masa ang gumawa ng Hustisya, pahayag sa email ni John Concepcion ng Bikol Xpress. Maging mga pesante raw na hindi pa natututo ng Microsoft Word ay tinuturuan na sa Adobe Premiere na gamit sa pag-eedit ng video. Ang pangangalap ng mga larawan at video, at pag-eedit ay pinag-ambagan ng maraming kamay. Iba’t iba man ang estilo sa paghawak ng kamera, at may iuunlad pa ang pag-iilaw at pagkuha ng malinaw na tunog, kamangha-mangha ang kolektibong pagbubuntis sa dokumentaryo. Lalong mahalaga ang pelikula dahil mula ito sa pagsipat ng masang nangungusap sa manonood. “Hustisya!”

Bagong Pulitika

Panunupil naman sa partidong BM (Bayan Muna) ang salaysay ng Sulo ng Bagong Pulitika. Dahil progresibo, ipinipinta ang BM bilang prente ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan. Pinagpapaslang ang 128 miyembro nila.

Aktibo ang militar sa pangangampanya laban sa BM at iba pang progresibong party-list. At hindi pa nawawala sa isip natin ang sapilitang pagbuhat kay Rep. Satur Ocampo pasakay sa loob ng van nang ipaaresto ng Department of Justice.

Pero mas nananaig sa kalahating oras na video ang kuwento ng tagumpay ng BM sa kabila ng panunupil. Ano ba ang programa ng BM na kinamumuhian ng estado? Sa paglalahad ng paninindigan at uri ng pamumuno ng partido, tila naging komprehensibong video ito na bumagtas sa repormang agraryo, kakulangan sa batayang serbisyo ng gobyerno, kalusugan, sahod, at trabaho.

Nagbigay ng testimonya ang ordinaryong mga misis, tsuper, at manggagawa sa pabrika sa Timog Katagalugan kung paano sila natulungan ng BM. Sa kabila ng pagbuhos ng pondo sa makinarya para durugin ang BM, sinuportahan pa rin ito ng libu-libong Pilipino.

Tamang-tama ang tambalan ng dalawang pelikula sa paggunita sa Araw ng Kalayaan. Samantalang hindi malaya ang mga mamamayang Pilipino sa panunupil, ’singtingkad ng araw ang kagustuhan ng mga mamamayan sa bagong pulitika. Kung hindi pikit ang mata ng makanood sa mga dokumentaryong ito, dahil matindi pa sa kathang-isip ang sindak ng pang-araw-araw na panunupil, hindi siya mananatiling komportableng nakaupo.


Hustisya filmshowing at CineKatipunan

October 29, 2006

Documentary on Bayan Muna premieres on Independence Day
(From INQUIRER.net 06/11/2007)

MANILA, Philippines — A documentary film on Bayan Muna (People First) will premiere on Tuesday, Independence Day at the Mag:net Café along Katipunan Road in Quezon City, the leftist party-list group said Monday.

The film, “Sulo ng Bagong Pulitika” (Torch of New Politics), is produced by Southern Tagalog Exposure.

Along with the Bayan Muna documentary, the 5:30 p.m. showing will also feature “Hustisya” (Justice), a video documentary about the human rights situation in the Bicol Region produced by the Bicol Xpress.

Admission is free.


News Report: Regional People’s Caravan 2004

April 5, 2004

News Report: Regional People’s Caravan 2004

Ang maikling produksyong handog ng Bikox X Press ay isang balita tungkol sa Regional People’s Caravan noong Abril 2004. Ang mahigit isang linggong paglalakbay ay nagsimula sa probinsya ng Sorsogon at nagtapos sa probinsya ng Camarines Norte. Tampok na bahagi ng balita ang pandarahas ng militar sa piket ng mga delagado sa harap ng headquarters ng 42nd Infantry Batalion Philippine Army.

This short production presented by Bikol X Press is a news report about the Regional People’s Caravan last April 2004. The week-long journey started in the province of Sorsogon and culminated in the province of Camarines Norte. Highlight of the news report was the military’s harassment of the contingent when the delegates staged a picket in front of the headquarters of the 42nd Infantry Batalion Philippine Army.

Date Released: April 2004
Running Time: 14 mins 11 sec
Video File Format: MPEG1 VCD

Watch in YouTube [part1] [part2]

Download Files (3)

BikolXPress_April2004_NewsReport.part1.rar (48 MB)
BikolXPress_April2004_NewsReport.part2.rar (48 MB)
BikolXPress_April2004_NewsReport.part3.rar (40 MB)

Important Note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website


Pulitika ng Masa

April 1, 2004

Pulitika ng Masa (Politics of the People)

Pulitika ng masa, pulitikang nagtataguyod sa interes ng masa. Nagtataguyod ng pagbabago para sa kapakanan ng masa. Ipinakikilala ng dokumentaryo ang anim na progresibong partylist na nagtataguyod sa pulitika ng masa: ang Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, at ang Anak ng Bayan Partylist (Kabataan Partylist sa kasalukuyan). Sa eleksyong 2004 unang lumahok ang limang partylists na nabanggit, pangalawang beses naman para sa Bayan Muna.

Politics of the people, politics advocating the interest of the people. Advocating change for the interest of the people. The documentary introduces the six progressive partylists advocating the politics of the people: Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, and the Anak ng Bayan Partylist (now the Kabataan Partylist). Five of the partylists participated for the first time in the 2004 elections. This was the second partylist elections participated by Bayan Muna.

Date Released: April 2004
Running Time: 30 mins
Video File Format: MPEG1 VCD

Watch in YouTube [part1] [part2] [part3]

Download Files (4) Click to Download

Pulitika_ng_Masa.part1.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part2.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part3.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part4.rar (65 MB)

Important note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website


Gana Kita!

January 29, 2004

Gana Kita! (Tagumpay Tayo! / Victory!)

Ang Gana Kita! (Tagumpay Tayo!) ay isang dokumentaryo tungkol Sa tagumpay ng Bayan Muna sa Bikol. Ipinapakita sa Gana Kita! ang mga pampulitika at pang-ekonomyang tagumpay na nakamit ng mamamayan sa rehiyon at kung paano nila isinapuso ang pagsusulong sa pulitikang dala ng Bayan Muna – ang pulitika ng pagbabago.

Gana Kita! (Victory!) is a documentary about Bayan Muna’s victory in the Bicol Region. Gana Kita! showcases the political and economic victories of the people in the region and their whole-hearted struggle in advocating the politics of Bayan Muna – the politics of change.

Date Released: January 2004
Running Time: 48 mins 31 sec
Video File Format: MPEG1 VCD

Download Files (6) Click to Download

Gana_Kita.part1.rar (80 MB)
Gana_Kita.part2.rar (80 MB)
Gana_Kita.part3.rar (80 MB)
Gana_Kita.part4.rar (80 MB)
Gana_Kita.part5.rar (80 MB)
Gana_Kita.part6.rar (54 MB)

Important Note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website